KVK Aydınlatma Metni

 

                                                                     MUSIWARS.COM
                                   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK
                                                                  AYDINLATMA METNİ

 

A. VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. Yıldız Resıdence  Apt. No: 24/15 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 0624134274700001 mersis no.lu MUSIWARS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Musiwars”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir.
 

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki amaç Musiwars’un kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır.
 

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Musiwars olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

B. TANIMLAR

 

Açık Rıza

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

 

Aydınlatma Yükümlülüğü

 

KVKK m. 10 kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere;  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK m. 11 kapsamındaki hakları, konularındanda bilgi verme yükümlülüğüdür.

İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.
Veri İşleyen   Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

C. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DAYANAKLARLA İŞLENİYOR? 

KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca işlenen kişisel veri kategorileri, veri tipleri ve dayanakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KVKK uyarınca Musiwars ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Musiwars’dan ürün veya hizmet aldığınızda, eğitimlere, etkinliklere katıldığınızda, Musiwars hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

 


VERİ KATEGORİLERİ

BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ VE DAYANAKLARI
 
Kimlik Bilgisi


 MUSIWARS’dan   hizmet almanız, eser yayınlamanız veya eserlerin kullanımına dair muvafakatler almanız, üye veya kayıt olmanız   ile birlikte “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”,“Kimlik” gibi bilgileri  Musiwars  ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.  Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.

 

 
İletişim Bilgisi


MUSIWARS’dan  hizmet almanız, eser yayınlamanız veya eserlerin kullanımına dair muvafakatler almanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”,“Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri  Musiwars  ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerinin paylaşılması  Musiwars ile hizmet alan kişiler, eğitimlere veya etkinliklere katılan kişiler, kullanıcılar arasındaki iletişimi hayata geçirmek için önemlidir.

 

 
Görsel 
ve Multimedya Verileri

 

MUSIWARS’dan  hizmet almanız, eser yayınlamanız veya eserlerin kullanımına dair muvafakatler almanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi isteğinizle  Musiwars  ile paylaşmaktasınız.  Görsel ve multimedya verilerinin paylaşılması  Musiwars’un kullanıcı ile iletişimini gerçekleştirilmesi açısından önem arz eder.

 

 
Müşteri İşlem Verileri 

 

MUSIWARS’dan  hizmet almanız, eser yayınlamanız veya eserlerin kullanımına dair muvafakatler almanız, üye veya kayıt olmanız  , üye veya kayıt olmanız  ile birlikte  çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri gibi verileri  kendi isteğinizle  MUSIWARS ile paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması ülke genelindeki kullanıcıların ve katılımcıların saptanması amacını taşır.

 

Pazarlama

MUSIWARS’dan  hizmet almanız, eser yayınlamanız veya eserlerin kullanımına dair muvafakatler almanız, üye veya kayıt olmanız  , üye veya kayıt olmanız  ile birlikte  alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları gibi bilgilerinizi kendi isteğinizle MUSIWARS ile  paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması ülke genelindeki kullanıcıların ve katılımcıların saptanması amacını taşır.

 

 

Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

 

Çerezler veya diğer program ve yazılımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz. 

 

Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veya eşleştirilebilecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. 

 

Çerezler Bilgisi

 

Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair pek çok bilgiyi kapsamaktadır. Pek çok çerez türünü kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu kapsamda; 

 

• web sayfalarının düzgün çalışabilmesi için oturum, yük dengeleme kullanıcı kimliği ve güvenlik çerezleri gibi zorunlu ve önemli olan çerezleri,

 

• kullanıcıların, ziyaretçilerin tercihleri doğrultusunda kullanım verimliliğini arttıran parola, dil, konum, geçmiş, flash ve mobil çerezleri gibi tercihe ilişkin çerezleri, 

 

• analitik veri toplayarak web sitesinin/sayfalarının ziyareti hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan işlevsel ve analitik çerezleri, 

 

• özellikle reklamlar için günümüzde sıklıkla kullanılan reklam, pazar analizi, hedefleme, dolandırıcılık tespiti, kampanya promosyon çerezlerini içeren hedefleme ve pazarlamaya ilişkin çerezleri, 

 

• genellikle web sayfalarına reklam alan sitelerde karşımıza çıkan başka bir web sayfasına ilişkin reklam veya eklentilerindeki çerezleri içeren üçüncü parti çerezleri web sayfamızda kullanmaktayız. Kullanıcının, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

 

Musiwars üzerinden 3. kişi internet siteleri veya mobil uygulamalara verilen linkler 3. kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan farklı olabilir.

 

 

Musiwars veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

•           Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

•           Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

•           Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

•           İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

•           İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK uyarınca Musiwars ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Musiwars, web sayfaları ve çağrı üzerinden kullanıcılarına ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

•           Web sayfamız üzerinden etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,

•           Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale                      getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,

•           Kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan                haberdar etmek,

•           Sözleşmelerimiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

•           Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

•           SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

•           Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

•           Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü                        pazarlamak,

•           Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya                            verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

•           Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve                pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

 

Musiwars tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 

E.        KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmekle, Musiwars ile Musiwars uygulamaları ve hizmetleri kapsamında Musiwars’un yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla,  çalışanlarıyla, işbirliği bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Musiwars web sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Musiwars yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Musiwars, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi, Musiwars’a başvurarak kendisiyle ilgili; 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

   

G. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. Yıldız Resıdence Apt. No: 24/15 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 0624134274700001 mersis no.lu MUSIWARS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Musiwars siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hazırlanan işbu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslar adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.